20.07.2024 - Beydağı Haber Ajansı Malatya Haberleri

Bakan Tüfenkci’den 15 Temmuz Darbe Girişimine ilişkin bilgilendirme mektubu

Bakan Tüfenkci’den 15 Temmuz Darbe Girişimine ilişkin bilgilendirme mektubu

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ’NİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ, ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER MUHATAPLARA GÖNDERDİĞİ MEKTUPTUR;

(TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK)

Ekselansları,

Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına, Size en kalbi ve samimi selamlarımı sunuyorum. 

Bildiğiniz üzere yıllardır ABD’nin Pennsylvania şehrinde yaşayan sözde din adamı Fethullah Gülen’in başını çektiği Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak bilinen oluşum, Dünya’nın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren ve kendilerine İslam Dinini referans aldıkları iddiasında olan El-Kaide, DAİŞ vb. diğer terör örgütlerinden farksız olarak barış, huzur ve kardeşlik dini olan İslam’ın özünü saptırmak suretiyle oluşturdukları kendi sapkın dini ideolojilerini hâkim kılmak amacıyla gayrimeşru yol ve yöntemlerle yıllar boyu devletin muhtelif kurumlarına sızmaya çalışmış, bu sızmalar yoluyla etkinlik sağlayacakları tüm kamu kurum ve kuruluşlarında demokratik hukuk devletinin kurum ve işleyiş kuralları yerine kendi örgüt yapılanması ve bu örgütün gayrımeşru amaçları doğrultusunda yeni ve gayrımeşru bir düzen ve işleyişi hâkim kılmayı amaçlamıştır.

Söz konusu terör örgütü, bu yönde defaten girişimlerde bulunmuş, ancak son zamanlarda bu gayrimeşru çabalara karşı demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş olan Hükümetimizin attığı kararlı adımlar karşısında deşifre olarak amaçlarına ulaşamamış ve çirkin emellerine erişmek için son çareyi ülkemizin kurum ve kuruluşlarını felce uğratmak üzere darbeye kalkışmakta bulmuştur. 

Yine malumları olduğu üzere, söz konusu Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olan bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde hükümetimize ve yüce milletimize karşı hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu menfur kalkışma, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği olmak üzere; milletimizin güvenlik güçleriyle yaptığı örnek işbirliği sayesinde kısa süre içinde bastırılmıştır. Ancak, malumunuz olduğu üzere, bu kalkışma esnasında, sivil, polis ve askerden oluşan 240’tan fazla insan hayatını kaybetmiş; binlercesi de yaralanmıştır. Ayrıca, başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM olmak üzere birçok kamu binası, Türk milletinin karşı karşıya olduğu korkunç tehdidi ve bu tehdidin mevcut boyutlarını gözler önüne serecek şekilde ciddi saldırılara uğramış ve tahrip edilmiştir.     

Takdir edeceğiniz üzere, bu darbe girişimini gerçekleştiren kişiler, kesinlikle en ağır cezaya çarptırılacak ve milletin ve tarihin önünde hesap vereceklerdir. Türk milleti ve tarih, bu teröristleri asla affetmeyecektir. 

Türkiye’nin önde gelen kamu kuruluşlarından biri olan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sadece Türk devletinin ve milletinin bekasını sağlamak için mücadele etmeyecek, aynı zamanda halkımızın huzur ve refahını tehdit eden tüm unsurlara kararlılıkla karşı koyacaktır. Bu itibarla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da, yıllar boyunca özellikle yargı ve güvenlik güçlerimize sızan FETÖ mensuplarını kamudan uzaklaştırmak ve kamuyu FETÖ mensuplarından temizlemek üzere gerekli katkıları sağlamaktadır. Bu çerçevede Hükümetimiz, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak ve ilgili soruşturma ve yargılama süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Olağanüstü Hal İlanına imkân veren ilgili hükümlerine dayanarak, TBMM’den Olağanüstü Hal (OHAL) kararı çıkartmış bulunmaktadır. Olağanüstü Hal Kararı’nın amacı asla halkımızın bireysel hak ve özgürlüklerini ya da ticari faaliyetlerini kısıtlamak değildir. Aksine, OHAL ile amaçlanan, tıpkı Fransa gibi hali hazırda OHAL ilan etmiş olan demokratik ülkelerde olduğu gibi, hukuk devleti ilkelerinden bir an bile ayrılmaksızın, hukukun üstünlüğüne öncelik vererek ve bireysel hak ve özgürlükleri gözeterek, anılan terör örgütüyle ve mensuplarıyla etkin bir mücadeleyi gerçekleştirmektir. Ayrıca, bilindiği üzere, ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. Maddesi gereği savaş veya ülkenin varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde, Sözleşmeyi imzalayan taraflar, durumun gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek kaydıyla Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilmektedir. Bu çerçevede, anılan Sözleşme’nin aynı Maddesi hükümlerine uygun şekilde, alınan tedbirler ve bu tedbirlerin alınmasını gerektiren nedenler Avrupa Konseyi’ne bildirilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye, bazı bireysel hak ve özgürlüklere ancak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin cevaz verdiği kapsam dâhilinde gerekli görülmesi halinde ve hali hazırda OHAL’i uygulayan demokratik ülkelerde olduğu ölçüde sınırlama getirecektir. Nitekim, OHAL’in amaçlandığı şekilde etkili ve hukuka uygun bir anlayışla yürütülmesi hususunda Bakanlığımız, üzerine düşen gerekli çalışmaları yürütecek olup, bu sayede vatandaşlarımız gerek günlük hayatlarını gerekse ticari faaliyetlerini daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütebileceklerdir.

Bu vesileyle, terörizmle sadece dünyadaki tüm devletlerin ve önde gelen kamu kuruluşlarının kararlılıkla ve birlik içinde hareket etmesi ile mücadele edilebileceğini ve terörizmin ancak bu şekilde ortadan kaldırılabileceğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu sebeple, terörizmin her türüne karşı tüm dünyadaki gümrük idareleri arasında güçlü bir işbirliğinin tesis edilmesi, aramızdaki bağların kuvvetlenmesini sağlayacak ve hiç kuşkusuz bizleri ortak çalışmalar yürütme hususunda teşvik edecektir.   

 

Bu vesileyle, Size en derin saygılarımı yinelerim.   

                                                                                                          Saygılarımla,

                             

Bülent TÜFENKCİ

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

Excellency,

First of all, on behalf of the Ministry of Customs and Trade of Turkey, I would like to present to you my most cordial and sincere compliments, and courteously ask for the acceptance of my highest considerations. 

As it is known, indistinguishable from other terrorist organizations as Al-Qaeda, ISIL etc. which are currently active in various parts of the world and claiming to take Islam as a reference, the organism known as the Gulenist Terror Organization (FETO) led by the so-called cleric Fethullah Gulen who is residing in Pennsylvania/USA for long years, has attempted to infiltrate into various institutions of the government through illegitimate ways and methods with a view to ensure that its deviant religious thoughts prevail over, by means of distorting the image of Islam as the faith of peace, serenity and fraternity; and with the help of such infiltrations FETO has aimed at installing a new and illegitimate order and system by substituting the rule of law and democracy with its own organizational functioning mechanism and illegitimate purposes.

The above-cited terrorist organization has recurrently made such attempts, but was eventually exposed and failed to reach its aims due to the firm actions taken by the Turkish government which came to power by democratic elections, and therefore as a last resort this terrorist organization attempted to organize a coup d’état to paralyze the government institutions with an ultimate goal of achieving its repugnant goals. 

As you may also be well aware, a group of soldiers affiliated with the Gulenist Terror Organization (FETO) attempted to stage an insidious and vile coup against the Turkish government on July, 15th, 2016. This heinous uprising was suppressed in a short time notably by the leadership demonstrated by our Honorable President and the exemplary cooperation between our people and security forces. However, as you may also be concerned, over 240 civilians and police officers died and thousands were wounded during the uprising. Furthermore, several public buildings (including the Presidential Palace and the Turkish Parliament) were heavily assaulted and destructed as a clear proof of the minacious threat and the magnitude of the menace that the Turkish nation has faced. 

As you may appreciate, the plotters of such an attempted coup will be absolutely imposed the heaviest penalty and will be held accountable before the nation and the history. The Turkish nation and the history will in no case pardon these terrorists. 

As a major public institution in Turkey, the Ministry of Customs and Trade of Turkey will not only strive for ensuring the perpetuity of the Turkish state and the nation but will also resolutely withstand the entire actors threatening peace and prosperity of our community. In this respect, as is the case in other public agencies and institutes, the Ministry of Customs and Trade is providing the necessary contribution in dismissing and purging the FETO members (who have infiltrated into our judiciary and security forces throughout the foregoing years) from the public service. Please be kindly advised that, in order to properly and soundly conduct the relevant investigations and trials, the Turkish Government has recently passed a bill from the Turkish Parliament on declaring a state of emergency pursuant to the relevant provisions of the Constitution of the Republic of Turkey laying down the appropriate cases for the declaration of a state of emergency. The main goal of declaring a state of emergency will never be restricting individual rights and liberties of our people. On the contrary, the aim of the state of emergency is to assure an effective and lawful combat against the afore-cited terrorist organization and its members by granting a priority to the rule of law and safeguarding the individual rights and liberties and therefore not abandoning, even for a moment, the principles of the rule of law as is the case in democratic countries that have recently declared a state of emergency e.g. France. Furthermore, as it may be known, pursuant to the provisions of Article 15 of the European Convention of Human Rights, in time of war or other public emergency threatening the life of the nation, any Contracting Party may take measures derogating from its obligations under this Convention to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law. In this framework, the Council of Europe has duly been informed of these measures and the reasons for taking such measures in accordance with the same Article of the above-mentioned Convention. By virtue of that fact, Turkey may only restrict individual rights and liberties to the extent it may be necessary and as laid down by the relevant provisions of the European Convention of Human Rights and in the same manner as democratic countries currently carry out.  Hence, the Ministry of Customs and Trade will fulfill its duties to ensure the effective, lawful and expedient implementation of the declared state of emergency, and by dint of these efforts, our citizens will be able to carry on their daily lives and commercial activities in a safe and sound manner.

In this respect, we would avail this unique opportunity to reiterate that terrorism may be fought and eliminated only through a decisive and united stance of the world governments and prominent public institutions. Therefore, a strong cooperation among the customs administrations across the entire globe against any types of terrorism will pave the way forward for strengthening our ties and will undoubtedly urge us to demonstrate concerted action in conducting joint works.

 

Please accept the renewed assurances of my highest considerations.

 

                                                                                                          Yours Sincerely,

 

Bülent TÜFENKCİ

                                                                         T.C. Minister of Customs and Trade

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın