03.12.2023 - Beydağı Haber Ajansı Malatya Haberleri

Şaban ayı ne zaman? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur?

Şaban ayı ne zaman? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur?

Üç aylardan biri olan Şaban-ı şerif ayı miladi takvime göre 8 Mayıs’ta başlıyor. Peki bu mübarek aylardan olan Şaban ayında neler yapmalıyız? Şaban ayında tutulacak orucun faziletleri nelerdir? Şaban ayında kılınacak namaz kaç rekattır? Bu mübarek üç aylardan olan Şaban ayını nasıl değerlendirmeliyiz? Şaban ayında yapılabilecek ibadetler ve faziletleri hakkında bilgileri sizler için derledik.

Şaban ayı hayır kapılarının açıldığı aydır. Bu ayda bereketler iner. Bu ayda hatalar işlenmez olur. Bu ayda günahlar silinir. Bu ayda Allah’ü Teala’ya daha fazla yalvarıp yakarmalı ve bu ayın sahibi şefaat sahibi ve yaratılmışların en hayırlısı olan Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e çokça salavat getirilmeli ve dua edilmelidir. 

ŞABAN -I ŞERİF’TE NAMAZ

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Şaban’ın ilk gecesinde, birinci rekatlarında 1 Fatiha ve 5 İhlas okumak suretiyle 12 rekat kılarsa, Allah-ü Teala ona on iki bin şehid sevabı verir. Kendisine 12 senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve 80 güne kadar üzerine hiç bir hata yazılmaz.” [Nüzhetül-Mecalis 1/142]

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki : “Şaban ayının ilk günü iki rekat kılıp her rekatında bir fatiha, 10 Ayetül Kürsi ve Şehidallahü:

[Şehidallahü ennehü la ilahe illa huve ve’l-meleiketü ve ulü’l-ılmi kaimen bi’l-kıstı la ilahe illa hüve’l-Azizü’l-Hakim.] Al-i İmran 18

Okuyana Allah’ü Teala bir çok mükafat ihsan eder. Cennet hiç bir göz görmedik hiç bir kulak duymadık hiç bir insanında kalbinden geçmedik nimetler verir. Kendisini dünyanın istenmedik şeylerinden korur. Rızkını genişletir. En büyük (mahşer) korku(sun)dan emin kılınır.” [Nüzhetül-Mecalis 1/142]

ŞABAN AYININ ZİKİRLERİ

Bu ay hayır kapılarının açıldığı aydır. Bu ayda bereketler iner. Bu ayda hatalar işlenmez olur. Bu ayda günahlar silinir. Bu ayda Allah’ü Teala’ya daha fazla yalvarıp yakarmalı ve bu ayın sahibi şefaat sahibi ve yaratılmışların en hayırlısı olan Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e çokça salavat getirilmeli ve dua edilmelidir. Nitekim Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Ramazan ayının orucu için Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Herhangi bir kul, Şaban ayında 3 gün oruç tutsa iftarından önce bana defalarca Salavat okusa, mutlaka Allah-ü Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar. (Hazreti) Cibril bana bildirdi ki; şüphesiz Allah-ü Teale bu ayda 300 rahmet kapısı açar.” [Nüzhetül-Mecalis 1/142]

*Rivayet edildi ki: Şaban-ı Şerif’te aşağıda zikredilen salavat-ı bir kere okuyana 10 bin salavat sevabı yazılır: [Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik]

“Allah’ım! Nuru yaratılanlardan önce olan Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e salat eyle. O, alemlere rahmettir. Ona daha önce yarattıklarının, daha sonra yaratacakların içlerinde sait olanların , şaki olanların sayısınca salat eyle. Tüm sınırları aşıp kuşatan bir salat olsun bu! Sınırı olmayan müntehası bulunmayan, bitip tükenmeyen ve senin devamınla daim bir salat eyle. Yine böyle selam eyle ona ve onlara!”  

*Rivayet edildi ki, şu zikredilen Salavat-ı Şerife’yi sabah akşam  kere okuyana Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in şefaati vacip olur.” [Allahümme salli ala Seyyidina Muahmmedin ve ala alihi ve sahbihi efdale salevatike ve adede ma’humatike ve barik ve sellim] ” Allah’ım! Efendimiz Muhammed  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e Ailesine ve Ashabına, salatların en faziletlisiyle sonsuz olarak salat-ü selam et ve bereket ver.”

*Bu ayı gafletle geçirmemeye özen gösterilmelidir. Bilakis günahlardan tövbe ederek, temizlenmek suretiyle Ramazan ayına hazırlanmalıdır. Bu ayda çokça istiğfar edilmelidir.

Resulullah Efendimiz (asm) Şaban ayına ayrı bir özellik vermiş ve Ramazan-ı Şerif’ten sonra en çok bu ayı oruçlu geçirmiştir. Aynı zamanda bu ayın fazileti hakkında pek çok bilgiler vermiş ve kendisi de bilfiil söylediklerini uygulamıştır.

ŞABAN-I ŞERİF ORUCU 

Şüphesiz Şaban Ayı, Ramazan-ı Şerif’e hazırlanmaya yönelik bir hikmeti de taşımaktadır. Cenab-ı Hakk’ın, kendini ibadete veren mü’min kullarına Ramazan’da açacağı çok zengin manevi sofradan yeterince nasip almamız için, ona Şaban ayında hazırlanmaya başlamamız çok daha uygun olur. O bakımdan Peygamber Efendimiz (asm) bu ayın ya çoğunu, ya da tamamını oruçlu geçirmiştir. Özellikle bu ayın yarısında yer alan Berat Gecesi’nin dinimizde ayrı bir anlamı söz konusudur.

Peygamber Efendimiz’in (asm) en sevdiği oruçlar arasında Şaban ayında tutulan oruçlar vardı

Hz. Aişe’den (ra) rivayetle:
Kendisine şöyle sordum:
– Görüyorum ki Şaban ayında daha çok oruç tutuyorsun.
Bana şöyle buyurdu:
– Ya Aişe! Bu ay öyle bir aydır ki: ölüm meleğine, gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda yazılıp verilir. İstiyorum ki; İsmim ölüm meleğine verilecek ise ancak oruçlu olduğum halde verilsin. 
(Buhari)
Hz. Aişe’nin (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir: 
“Resûlullah’a en sevimli ay Şaban (yani) onda oruç tut¬maktı. Sonra onu Ramazan-ı Şerif’e ulaştırırdı.” (Nesâî, Ahmed b. Hanbel, Beyhakî, Ebu Davud)

Şaban ayında ameller alemlerin Rabbine yükselir
Üsame (ra) dedi ki:

Peygamber’e (asm) “Yâ Resûlallah! Ben senin hiç bir ayda Şaban’daki tuttuğun kadar oruç tuttuğunu görmedim?” dedim.
Resulullah:
“Bu ay Receple Ramazan arasında insanların kendisinden gafil ol¬dukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine yükseltilir. Ben amelimin oruçlu iken Rabbime arz edilmesini isterim.” buyurdu. (Nesai, Ahmed bin Hanbel)

Peygamber Efendimiz (asm) Şaban ayını tam olarak tutup Ramazan’a ulaştırırdı

Ümmü Seleme’den (ra) yapılan rivayete göre:

“Resulullah Efendimiz (ra) yılın hiçbir ayını tam olarak oruç tutmazdı; ancak Şaban ayını tam olarak tutar ve onu Ramazan’a ulaştırıp (bağlardı).” (Ahmed bin Hanbel, Ebû Dâvud, Nesâi, Buhari, Müslim, Tirmizî)

Şaban ayının orucu Ramazan’dan sonra en üstün oruçtur
Enes’in (ra) yaptığı rivayete göre: Resulullah Efendimiz’den (asm) soruldu: “Ramazan’dan sonra en üstün oruç hangisidir ?” Cevap verdi: “Ramazan’a ta’zim olsun diye Şaban ayının orucu.” (Tirmizi

Şaban ayında oruç tutan kimseye Cenab-ı Hak cehennemi haram kılar
“Kim Şaban’dan bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf’a (as) komşu olur. Allah ona Hz. Eyyüb ve Hz. Davud’un sevaplarını verir.” (Nüzhetül Mecalis

Şaban ayının 13,14 ve 15. günleri oruç tutmak çok faziletlidir

“Şaban’ın 13. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 14. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 15. gün ise, 13000 seneye denktir.” (Suyuti)

Şabanın ilk perşembesini oruçla geçireni Allahü Teala rahmeti ile cennete girdirir

“Şaban’ın ilk perşembesini oruçla geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek, Allahü Teala üzerine bir hak olur.” (Nüzhetül Mecalis)

Şaban ayının tamamı oruçlu geçirilirse Allah ölümün zorluklarını kolay eder, kabrin karanlığı ile Münker-Nekir meleklerinin şiddetini giderir, kıyamet günü günahları örter

“Eğer Şaban ayını tamamını oruçlu geçirirse, Allah ölümün zorluklarını ona kolay eder, kabrin karanlığı ile Münker-Nekir meleklerinin şiddetini kendisinden giderir ve kıyamet günü onun günahlarını örter.” (Nüzhetül Mecalis)

Cenab-ı Hak Şaban ayında oruç tutan kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar
“Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!” (İbn Mace)
“Ramazan ayının orucu için, Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Herhangi bir kul, Şaban ayında üç gün oruç tutsa, iftarından önce de bana defalarca salavat okusa, mutlaka Allahü Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar. Hz. Cibril bana bildirdi ki; şüphesiz Allahü Teala bu ayda 300 rahmet kapısını açar.” (Nüzhetül Mecalis)

Üç aylarınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak ibadetlerinizi makbul kılsın. Allah’a emanet olunuz. 

KAYNAK : http://www.haber7.com/guncel/haber/1934719-saban-ayi-ne-zaman-saban-ayi-orucu-kac-gun-tutulur?wr=1

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: