17.06.2024 - Beydağı Haber Ajansı Malatya Haberleri

113 nolu karar (Covid-19 Ek Tedbirler) – 114 nolu karar (Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlara İlişkin Ek Tedbirler)

113 nolu karar (Covid-19 Ek Tedbirler) – 114 nolu karar (Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlara İlişkin Ek Tedbirler)

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

KARAR TARİHİ  : 05.08.2020

KARAR NO          : 2020/113

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 05.08.2020 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde İlimizde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir. Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.

Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi, kurallara uymada yeterli caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla;

 • Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere; hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, tedavilerinin evlerinde yapılmasına,

 • Sağlık birimlerince ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin Valilik ve Kaymakamlıklarca ivedilikle verilmesine yönelik tedbirlerin alınmasına,

 • İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince kurulacak ekipler tarafından birebir takip edilmesine ve sıklıkla denetlenmesine,

 • İlimizde Vali Yardımcısı Mustafa ŞAHİN’in koordinesinde ilçelerde kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmasına; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesine, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesine ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

 • Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmeleri için gerekli duyuru ve ilanların kolluk araçları, belediye ilan araçları ve cami hoparlöründen yapılmasına,

 • Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,

 • Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılmasına,

 • İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden durumlarda ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına,

 • Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,

 • Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda; maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,

 • Covid-19 salgını ile mücadelede uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesine, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,

 • İşyerleri denetimlerinin Kaymakamlıklar tarafından kurulan uyarıcı ve uzman denetim ekipleri (Kolluk, Zabıta, Sağlık, Tarım) marifetiyle gerçekleştirilmesine, birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına,

 • Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına, denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla yapılmasına,

 • İlimiz genelinde; taziye evlerinde, taziye çadırlarında, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmasının yasaklanmasına, bu hususa ilişkin duyurunun metnin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesine,

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

KARAR TARİHİ  : 05.08.2020

KARAR NO          : 2020/114

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 05.08.2020 Çarşamba günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.06.2020 tarih ve 2020/78 no’lu kararı ile Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler yayımlanmış ve 02.07.2020 tarih ve 2020/105 no’lu kararı ile de 03.06.2020 tarih ve 2020/78 no’lu kararın Denetim bölümünden önce gelmek üzere Güvenli Turizm Sertifikası bölümü eklenmiştir.

Süreç içerisinde görülen lüzum üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.06.2020 tarih ve 2020/78 no’lu kararına Güvenli Turizm Sertifikası (G) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir

Bu kapsamda;

 

Ğ) COVID-19 TESTİ VE NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ

 

 Güvenli Turizm Sertifikası alınmasının zorunlu olduğu 50 oda ve üzeri konaklama tesislerinde (belediye ve il özel idaresi ruhsatlılar), ikamet adresi yurtdışında olan misafirlerin talebe bağlı olarak Covid-19 testi yaptırabilmelerinin numune almak için eğitim almış sağlık personeli ile sağlanması veya numune almak için yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olarak hizmet vermeleri gerekir. Numune alınan misafirler için izleme kayıtları tutulacaktır.

Sağlık personeli sayısı haftanın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis kapasitesine uygun olarak belirlenecektir.

Numune alınma işlemleri için her türlü hijyen ortamı, kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı bertarafı için gerekli tedbirler işletme tarafından sağlanacaktır.

Tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olacak irtibat kişisi belirlenir ve Valiliğe (İl Sağlık Müdürlüğü/İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) tesis işletmesi tarafından irtibat kişisi, numune alan personel adları ve bu personelin iletişim bilgileri bildirilecektir.

 İrtibat kişileri, tesiste hasta misafir çıkması halinde Valiliğe (İl Sağlık Müdürlüğü/İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) bildirmekle yükümlü olacak, misafirin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini yönetecektir.

Valilik bünyesinde(İl Sağlık Müdürlüğü/İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü), konaklama tesislerinde numune alma işlemleri ile ilgili hususları koordine edecek ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği sağlayacak görevli personel belirlenecektir. Ayrıca, Valilik tarafından numune alımı yapan/yapacak konaklama tesislerinin il ve ilçe bazlı listeleri hazırlanacak, izlenerek güncellenmeleri sağlanacaktır.

İkamet adresi yurtdışında olan misafirlere talep etmeleri halinde Covid-19 testini ücretli olarak test merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabilecekleri, çalışma saatleri, testin içeriği, süresi ve test sonucu hakkında bilgilendirme ile ülkelerine dönüşte Covid-19 testi zorunluluğu bulunan misafirlere, gecikmelere veya yaşanabilecek yoğunluğa maruz kalmamak için yolculuklarından 48 saat önce test yaptırmaları, hasta olduğu tespit edilen misafirlerin ise konakladıkları tesisin yönetimine, havalimanlarında ise danışma birimlerine hemen bilgi vermeleri gerektiğine ilişkin, tesise girişte ve odalarında olmak üzere, Türkçe ve en az iki yabancı dilde yazılı bilgilendirme yapılacaktır. Aynı bilgilendirme yazısında, test yaptırılabilecek yerlerin isim ve adres bilgileri ile test ücretinin havalimanları ve konaklama tesislerinde 30 Euro, test merkezlerinde ise 110 Türk Lirası olduğu belirtilecektir.

Test yaptırmak isteyen misafirleri yönlendirebilmek için Valiliklerin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Danışma Büroları) bünyesindeki personel test yapılan tüm yerlerin güncel bilgilerini edinmeleri ve hasta olduğu tespit edilen misafirler ile başvuran olduğunda bilgilerini alarak Sağlık Bakanlığı Alo 184 hattını aramaları konusunda bilgilendirilecektir.

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın